Individualni rad

Mnoge su Vam stvari jasne, ali osećate još uvek neku kočnicu u sebi koja Vam onemogućava da živite svoj puni potencijal? Ne znate šta je to tačno što vam stoji na putu samoostvarenja, uspeha i sreće? Ili možda i znate šta je to, ali ne znate kako da tu prepreku prevaziđete?

Osećate da postoji još neki dublji smisao koji želite da istražite?

Kako bi bilo da u vezi tih pitanja poradite sa mnom?

Moja specijalnost je pronalaženje podsvesnih blokada i njihovo prevazilaženje na najefektivniji način, kako bi se probudila životna radost. Ta oslobođena energija radosti je ključ za samoostvarenje, sreću, ljubav, zdravlje, blagostanje…

Ako osetite u svom srcu da Vas put vodi ka meni, pišite mi na mejl: office@lens.co.at

Individualni rad sa mnom je uključen i u programe mojih obuka: MFP Coach – Čitanje iz Morfičkog Polja i Holistic Coach LENS

 

Čitanje iz Morfičkog polja

Regresija