Integrativno disanje – LENS

Postoje teme i problemi koji se samo govornim tehnikama ne mogu rešiti, tako da je potrebno raditi i na drugim nivoima, telesnom i energetskom. To se posebno odnosi na strahove, traumatična i bolna iskustva, probleme íz prenatalnog perioda i razne oblike zavisnosti. Ove i mnoge druge s njima povezane teme se veoma uspešno rešavaju uz pomoć Integrativnog disanja.

Integrativno disanje je kombinacija starih duhovnih tehnika sa savremenim metodama ličnog razvoja. To je putovanje ka samom sebi, pri čemu je moguće doživljavanje stanja proširene svesnosti. Pored toga Integrativno disanje utiče i na poboljšanje stanja celog organizma: smanjuje se napetost mišica, vrši se detoksikacija i povećava se imunitet. Koža postaje glatka i sjajna.

Osim toga, Integrativno disanje pomaže za:

– oslobađanje od potisnutih emocija
– oslobađanje od uticaja neprijatnih i traumatičnih iskustava
– prevazilaženje strahova i depresivnih stanja
– poboljšanje komunikacije
– poboljšanje ljubavnih, bračnih, partnerskih odnosa
– oslobađanje od porodične karme
– pronalaženja odgovora na pitanje: Šta mi ovaj moj problem/moja bolest govori, koju mi poruku nosi?
– proćišćenje organizma
– povećanje imuniteta
– doživljavanje stanja proširene svesnosti
– duhovna iskustva

Radi se u ležećem položaju uz primenu specijalnih tehnika disanja. U zavisnosti od teme koja se obrađuje može da se primeni za tu priliku odgovarajuća muzika. Proces može biti miran ili katarzičan. U toku procesa mogu da se jave telesne senzacije, da dođe do izliva emocija, do doživljavanja različitih vizija ili odlaska u druge živote. To je proces sa veoma dubokim delovanjem, tako da je moguće razrešavanje dugogodišnjih problema, kao i karmički donesenih problema. Svaka je seansa posebna i pruža jedinstveno iskustvo. Veoma se velika pažnja poklanja implementiranju doživljenih iskustava u svakodnevni život.

Specifičnost Integrativnog disanja LENS je to što se istovremeno uz proces specijalnog disanja dobijaju i energetski tretmani kao i tretmani Kvantne Transformacije, što produbljuje i intenzivira ceo proces.

Više o Integrativnom disanju, njegovom istorijatu i detaljnom objašnjenju delovanja na psihu, duh i telo možete naći na: www.atman.at (na engleskom i nemačkom).

Integrativno Disanje u individualnom radu je deo Holističkog Koučinga LENS.

Integrativno Disanje se radi i u grupama. Zastupljeno je na radionicama, seminarima, kao i na Edukaciji HOLISTIC COACH – LENS.