Kvantna Transformacija – LENS

Kvantna transformacija – Qanten Transformation (QT) primenjuje se za rešavanje problema u svim životnim oblastima. Kada se primenjuje u kombinaciji sa drugim metodama, pospešuje, produbljuje i intenzivira njihov rad. Pored toga, pospešuje razvijanje intuicije i povezivanje sa pomagačima iz duhovnog sveta.

Osnovna tehnika koja se koristi u Kvantnoj Transformaciji je Metod-dve-tačke, kojim se iniciraju Kvantni talasi. Ova tehnika potiče iz drevnih učenja Kahuna, havajskih šamana. Serge Kahili King, šaman i pisac naziva je Kahi – „magični dodir“ i smatra je jednom od najvažnijih tehnika koje poznaje i predaje drugima.

Devedesetih godina su ovaj metod ponovo nezavisno jedni od drugih otkrili i usavršili Dr.Richard Bartlet (Matrix Energetics) i Dr.Frank Kinslow (Quantum Entrainment), a njenom razvoju je dosta doprineo i Andrew Blake (QCT – Quantum Consciousness Transformation).

Iscjeljuljići talasi (Kvantni talasi), koji nastaju u čistoj svesnosti prenose se na primaoca u obliku jednog impulsa i mogu podstaknuti veliketransformacije na mentalnom, fizičkom, emotivnom i duhovnom nivou. Uz pomoć kvantnih talasa se ulazi u jedno polje, koga nazivaju Kvantno polje, Univerzalno polje Polje ljubavi ili Matrix. Ulazak u to polje omogućava povezivanje sa Izvorom više inteligencije, pri čemu se menja i proširuje svesnost.

Telesne manifestacije ulaska u polje su osećaj kao da se kupamo u moru blagosti i ljubavi. A kada se telo dovede u to stanje, tada su moguće velike transformacije na svim životnim poljima. Pored tog univrzalnog polja, postoji i idividualno polje, individualni Matrix. To je jedno biološko informativno polje, koje sadrži naše misli, osećanja i životne scenarije i diktira našu realnost. Uz pomoć kvantnih talasa moguće je da se promeni individualni Matrix, odnosno sopstvena realnost. Moderna nauka, ili kvantna fizika, se sve više sreće sa duhovnošću i potvrđuje ono što su stare kulture pre više hiljada godina znale: ceo Univerzum je jedna neraskidiva Celina. Sva materija je zapravo energija i svi elementi su ujedinjeni u toj celini ili energiji. Biološko objašnjenje ovog metoda je, da u času dobijanja „kvantnih talasa“ nervni sistem spontano ulazi u jedno stanje, gde se ruše stara i rađaju nova neuralna povezivanja.

U svetu ima više hiljada ljudi koji su obučeni u ovoj tehnici. Međutim, ima dosta onih koji kažu da im posle izvesnog vremena ova tehnika manje deluje ili uopšte ne deluje. Ukoliko želite odgovore na ova pitanja, slobodno mi se obratite. Ja sam ovu tehniku prva “donela” u Srbiji 2011 godine. Napisala sam i knjigu “Kvantna Transformacija”.

Radi se u Sklopu Holističkog koučinga.