Međunarodna Obuka MFP Coach – Čitanje i Kreiranje iz Morfičkog Polja

Obuka MFP COACH – ČITANJE I KREIRANJE IZ MORFIČKOG POLJA može da se završi kompletno online. Sastoji se iz dva dela i traje četiri meseca.

Prvi deo od 25.11.2020 do 25.01.2020

Drugi deo od 25.01.2020 do 25.03.2020

Šta se ovom obukom dobija:

Uz odgovore koji se čitaju iz Morfičkog polja omogućava se jasnoća u svim životnim oblastima (zdravlje, posao, odnosi, finansije…). Dobijaju se smernice za odabiranje najboljeg puta za dolazak do odgovarajućih rešenja.

MFP Coaching je namenjen:
 • svima koji su na putu svog ličnog i duhovnog razvoja
 • terapeutima, energetičarima, koučima
 • menadžerima i privatnim poduzetnicima
 • HSL i skener ličnostima
Svi koji su na putu ličnog i duhovnog razvoja mogu naučiti kako da brzo i efikasno ostvaruju svoje životne ciljeve.
 
Terapeuti, energetičari i koučevi mogu koristeći tehnike za čitanje iz Morfičkog polja da znatno poboljšaju efiktivnost svoga rada sa klijentima. Uz MFP tehnike jako brzo se locira izvor problema i samim tim se klijent brže dovodi do odgovarajućih rešenja.
 
Kako Čitanje iz Morfičkog polja iznimno pospešuje kontakt sa sopstvenom intuicijom, ova edukacija se preporučuje i svima koji se nalaze u privatnom poduzetništvu (imaju sopstvene firme) ili se pak nalaze na rukovodećim položajima u raznim firmama.
 
U današnje vreme se u firmama pored stručnosti rukovodećih kadrova, veoma velika pažnja posvećuje i stepenu kretivnosti stručnjaka. A kreativnost se povećava uz mogućnost većeg korišćenja sopstvene intuicije. Zato se u mnogim evropskim zemljama organizuju i specijalizovani seminari Čitanja iz Morfičkog polja za firme.

Pogledajte videa:

Morfička polja prema engleskom biologu Rupertu Sheldrake-u su energetsko-informacijska polja u kojima je pohranjeno svo znanje i iskusvo koje postoji u Univerzumu. U njemu se nalaze informacije o svim ljudskim bićima, životinjama i celoj prirodi, nezavisno od vremena i prostora.

Biolog Rupert Sheldrake je omogućio da se nauka sretne sa duhovnošću. On naučno potvrđuje ono što su stare kulture još pre više hiljada godina znale – da je sve sa svime u Univerzumu povezano. U višegodišnjim duhovnim pravcima se intenzivno koristilo čitanje iz morfičkih polja, samo što se je to nazivalo drugim imenima.

Najčešće postavljana pitanja u vezi čitanja iz Morfičkog polja:

– Koja pitanja mogu da se postavljaju morfičkom polju?

Iz svih oblasti života: emotivni život, partnerski i bračni odnosi, posao, finansije, biznis, zdravlje…

Na taj način se stiže jako brzo do uzroka nekog problema i dobija se put i način za njegovo prevazilaženje.

– Kako se dobijaju odgovori za druge?

Kada se osoba (klijent) javi i zakaže termin za Coaching MFP, tada može sve da pita što ga interesuje. Na taj način daje dozvolu da joj se čita iz morfičkog polja.

– Da li je potrebno lično prisustvo ili je moguće i preko telefona ili skajpa?

Moguće je i uživo i preko skajpa i telefona/vibera.

– Koje podatke osoba treba da da MFP Kouču da bi dobila odgovore iz Morfičkog polja?

Samo svoje ime i prezime i datum i godinu rođenja.

– Da li može baš sve da se pročita iz Morfičkog polja?

Polje ima svoju samoregulaciju, tako da ne dozvoljava svoju zloupotrebu. Poverljive privatne informacije, kao i poverljive poslovne informacije firmi i organizacija su pod zaštitom samog polja i ne daju se na uvid.

– Da li mogu za decu da se dobiju odgovori iz Morfičkog polja?

Da, za decu do 13 godina. Iznad 13 god. dete mora da da saglasnost.

Struktura Obuke MFP Coaching – Čitanje iz Morfičkog polja

Da bi se dobili odgovori iz morfičkog polja na postavljena pitanja, potrebno je da se ostvari dublji kontakt sa sopstvenom intuicijom (sedmim čulom, instinktom). Mnogi već imaju razvijenu intuiciju i mnogo puta su se u životu već uverili u to (predosetili su neki događaj ili više događaja, mislili na nekoga i on se javi itd).

Ili na primer kada kažemo „ja jednostavno osećam da je to tako…“ ili kada se kaže – osećaj iz stomaka. Ali kako da budemo sigurni da je to baš upavo tako, da je to zaista naša intuicija a ne deo našeg uma? To je i najveća prepreka u radu sa intuicijom ili čitanjem iz Morfičkog polja. Kako da zaista „pročitamo“ tačnu informaciju koja neće biti obojena našim filterima?

Šta su zapravo naši filteri? To su naša ubeđenja o životu i svetu. Mi naše filtere stičemo u toku života, kroz naša iskustva, kroz naše vaspitanje, od roditelja, učitelja, sredine, zajednice, od naših predaka, iz naših prenatalnih iskustava…. To je ono u šta mi verujemo da je ISTINA. To su naša verovanja tipa: „Život je takav i takav… Muškarci su… Žene su…“ Naši filteri su i najveći uzroci naših konflikata sa ljudima, pogotovu sa bliskim osobama. Kada na primer kažemo: „Da me voli on/ona bi uradio/la to i to…“ Ali on/ona ne može to da uradi, jer ima svoje filtere koji su drugačiji od naših. Ili kada se na nekoga naljutimo, ili se neko na nas naljuti, obično je to zato jer ne razumemo zaista kako ta druga osoba vidi datu situaciju, ne razumemo njena ubeđenja i stavove. Teško nam je da shvatimo da svako ima svoju ISTINU i da je često „istina“ drugih različita od naše „istine“. I ne radi se tu o tome ko je kriv ili prav, već se radi o nerazumevanju različitih pogleda na svet.

Da bi mogli zaista da razlikujemo svoju intuiciju od svog uma, potrebno je prvo da ispitamo sopsvene filtere. To znači da se pozabavimo svojom tamnom stranom. Tamna strana nije negativna ili loša strana, več naša neosvetljena strana, deo našeg nesvesnog. Što više postajemo svesni svojih postupaka, svojih misli i osećanja, to više možemo da razlikujemo intuiciju od svog uma.

Iz tog razloga se Edukacija MFP Coach sastoji iz dva bloka.

Na prvom bloku se kroz iskustvene tehnike „uči“ da se prepoznaju sopsveni filteri. Kroz vežbe i tehnike na svim nivoima, mentalnom, telesnom, energetskom, emotivnom i duhovnom se prerađuju doživljena iskustva i osvešćuju se sopstvena ubeđenja.

Prorađuje se odnos sa roditeljima, odnos sa pretcima, neprijatna iskustva iz detinjstva i mladosti. Isto tako za one koji imaju neki problem, bilo zdravstveni ili iz druge oblasti života daju se specijalne tehnike za otkrivanje poruke koju taj problem nosi. Zatim se radi i na otkrivanju sopstvene svrhe i nalaze se načini za njeno ostvarivanje.

Neko može reći. „Ja sam na odnosu sa roditeljima puno radio/radila, oprostio/la sam…. Znam da su radili najbolje što su znali i umeli, ali eto toliko su i sami znali….“ Ili neko može reći: „Ja sam imala sasvim lep i korektan odnos sa roditeljima, ne vidim šta trebam na tome da radim…“ ili: „Dosta mi je rada sa roditeljima, želim da radim na ostvarenju svojih ciljeva…“

Ne radi se o tome da li je odnos bio dobar ili loš, već se radi o tome da osvestimo uverenja koja smo stekli od porodice i predaka, da se odvojimo od nekih uverenja koja nisu u saglasju sa našom suštinom. Jer svi ti odnosi imaju uticaja upravo na ostvarenje naših ciljeva, iako možda na prvi pogled to tako ne izgleda. I kada te odnose osvestimo i proradimo, tek tada možemo da se spojimo na nivou srca sa našim roditeljima i predcima i iskoristimo deo tog nasleđa u cilju ostvarenja našeg puta duše ili puta srca. Tada možemo da otkrijemo koji naši ciljevi su zaista ciljevi naše duše i da ih ne mešamo sa ciljevima ega.

Kada kažemo da smo oprostili sve svima, pitanje je iz kog dela nas smo oprostili. Da li iz mentalnog dela ili iz svih naših delova? Šta je sa onom našm devojčicom ili dečakom u sebi, šta je sa tim osećanjima? Praštanje je proces i ima više nivoa.

Isto tako prvi blok obuke je dobar i za sve one koji se bave Zakonom privlačenja, ali ipak ostaje nešto u nekom delu života što se nikako ne ostvaruje i pored svih afirmacija i vizuelizacija. Mnogi od nas su čuli izreke: „Misli su ono što određuje naš život. Promeni misli i promenićeš svoj život“. Sve je to tako, samo što je problem da jako malo misli kojih imamo su svesne misli. Jer mi privlačimo ono što jesmo, a ne ono što afirmišemo. Tako da na ovom delu edukacije mogu da se otkriju i podsvesne blokade koje stoje na putu ostvarenja željenog.

Na taj način počinje da se život živi iz srca, oseća se bezuslovna ljubav i povećava se unutrašnji mir i životna radost. Znači postajemo „pozitivniji“ iznutra, ne trudeći se da budemo pozitivni. Jer tu je zapravo velika razlika. Stvar je da taj pozitivizam i životnu radost zaista osetimo i tada zračeći je idemo lakše kroz život.

Tako se budi ljubav prema sebi. To je jedan je od „najlekovitijih“ načina za realizaciju sopstvenih potencijala, jer podstiče oslobađanje od destruktivnih ubeđenja i iluzija Uma.

PRVI BLOK OBUKE – Program “Ostvari željeno uz efikasno čišćenje podsvesnih blokada” OMOGUĆAVA DUBINSKI RAD NA SEBI na svim nivoima: mentalnom, emotivnom, energetskom i duhovnom. Suočavanje sa svojim najdubljim blokadama se radi kroz ISKUSTVENE vežbe, kroz koje se dobijaju UVIDI za moguća rešenja mnogih životnih problema.

Sadrži metode i tehnike, kako bi se omogućilo dobijanje nefiltriranih odgovora iz Morfičkog polja, koji nisu obojeni sopstvenim interpretacijama. Radi se „raščišćavanje sopstvenog unutrašnjeg terena“. To sve je omogućeno kroz:

–       razjašnjenje sopstvene životne situacije
–       nalaženje konkretnih limitirajućih podsvesnih uverenja i oslobađanje od njih
–        sa svakim učesnikom se individualno radi na otkrivanju njegovih specifičnih limitirajućih podsvesnih uverenja
–       ostvarenje konkretnih ciljeva sa lakoćom
–       isceljenje odnosa prema sebi i odnosa sa najbližima (roditelji, braća, sestre, bivši partneri)
–       oslobađanje od destruktivnih karmičkih uticaja predaka
–       energetsko povezivanje sa pretcima i familijom u cilju jačanja sopstvenih „korena“
–       oslobađanje od potisnutih emocija
–       upravljanje emocijama
–       oslobađanje od uticaja prošlih traumatičnih i neprijatnih iskustava
–       isceljenje emotivnih povreda
–       oslobađanje od telesnih blokada
–       rad na Mindsetu na svim nivoima
–       buđenje unutarnjeg seksepila
–       oslobađanje od stida, krivice i griže savesti u vezi seksualnosti
–       povećanje seksualnog uživanja
–       povećanje samopouzdanja
–       primena naučenog u svakodnevnom životu
–       doživljavanje proširenih stanja svesti
–       kako uživati u životu
–       primena duhovnosti u svakodnevnom životu
–       kako živeti sretno, uspešno i opušteno

Moguće je da se poseti samo prvi blok edukacije. I svi oni koji se uopšte ne interesuju za čitanje iz Morfičkog polja mogu na ovom prvom bloku da dobiju:

– Rasčiščavanje svojih odnosa, svojih tema, da doznaju gde leže blokade u ostvarenju njihovih ciljeva u svim životnim oblastima (zdravlje, posao, odnosi, finansije)
– Da daju svom životu sasvim novi tok, da postignu unutrašnji mir i povećaju životnu radost

U grupi svako radi na svojim ličnim temama i nemora da govori o svojim ličnim problemima.

Na prvom bloku edukacije se dobija skripta sa konkretnim tehnikama i uputstvima za rad, koje dalje mogu da se koriste u svakodnevnom životu. A oni koji se već bave nekom vrstom rada sa klijentima mogu te tehnike da koriste i kombinuju sa svojim metodama koje već primenjuju.

Prvi blok Obuke – Online program “Ostvari željeno uz efikasno čišćenje podsvesnih blokada” traje 2 meseca i sadrži:

 • Video module sa vežbama, koje možete da radite sami, kada god to želite i koje imate na raspolaganju godinu dana
 • interaktivne grupne online radionice jednom nedeljno u trajanju od po 2 sata
 • pet individualnih koučing sesija, svaka u trajanju od po sat vremena, koje po želji uključuju i Čitanje iz Morfičkog Polja
 • online povezivanje svih učesnica obuke
 • doživotnu podršku vaših kolega iz grupe. Šta to znači?  To znači da kada se desi da imate neki problem ili Vam je potreban savet ili informacija šta je najbolje da učinite u nekoj životnoj situaciji, možete da se odmah obratite nekome od Vaših kolega iz grupe.
 • upoznajete nove i interesantne ljude, sklapate nova prijateljstva
 • dobijate međusobnu podršku na vašem putu promena od drugih članova grupe koji su na sličnom putu
 • neograničen broj sesija u razmeni sa kolegama u grupi

Ovaj Online program vodi Sonja Simonovska. Za svakog učesnika Sonja napravi individualnu strategiju za ostvarivanje željenog.

U grupi svako radi na svojim ličnim temama i ne mora da govori o svojim ličnim problemima.

Često puta se desi kada radimo na sebi i dobijamo nove životne uvide da nemamo sa kime da podelimo nova iskustva, osećamo kao da nas bliski prijatelji i članovi porodice ne razumeju (a kako bi i mogli da nas razumeju ako nisu to isto prošli što i mi).

Zato je od neizmerne važnosti kontakt sa drugim učesnicima programa i međusobna podrška.

Kaže se da smo mi prosek od pet ljudi sa kojima se najviše družimo. Kako možemo da napravimo ličnu transformaciju, oslobodimo se od starih uverenja i krenemo da ostvarujemo nove ciljeve, a da očekujemo da ćemo naći podršku u okolini kod ljudi koji su još uvek u svojim starim obrascima? To ne znači da trebamo da počnemo da naše bliske osuđujemo što nas ne razumeju. Oni jednostavno ne mogu da razumeju naše promene, jer ne prolaze isto to što i mi.

Puno je lakše i efektivnije raditi na ostvarenju svojih ciljeva u druženju sa ljudima koji isto rade na ostvarenju svojih ciljeva i međusobno se podržavaju, nego se družiti sa onima koji negoduju, ne veruju, nalaze svakakva opravdanja što su neuspešni… Uz druženje sa sebi sličnima uvećava se energija stvaralaštva i kreacije

DRUGI BLOK OBUKE:

Na drugom bloku Obuke se uče konkretni koraci za ulazak u Morfičko polje. Uči se kako da se naštimujemo na frekfenciju polja. Zatim se uči kako se dobijaju odgovori iz Morfičkog polja na postavljena pitanja. Nakon toga se uči kako da se koristi Morfičko Polje za kreiranje željenog. 

Drugi Blok Obuke može da se poseti samo posle apsolviranog prvog dela Obuke.

Drugi Blok Obuke traje 2 meseca i sadrži:

 • Video module sa vežbama, koje možete da radite sami, kada god to želite i koje imate na raspolaganju godinu dana
 • interaktivne grupne online radionice jednom nedeljno u trajanju od po 2 sata
 • pet individualnih koučing sesija, svaka u trajanju od po sat vremena, koje uključuju po želji i Čitanje iz Morfičkog Polja
 • online povezivanje svih učesnica obuke
 • doživotnu podršku vaših koleginica iz grupe. Šta to znači?  To znači da kada se desi da imate neki problem ili Vam je potreban savet ili informacija šta je najbolje da učinite u nekoj životnoj situaciji, možete da se odmah obratite nekoj od Vaših koleginica iz grupe.
 • upoznajete nove i interesantne žene, sklapate nova prijateljstva
 • dobijate međusobnu podršku na vašem putu promena od drugih članica grupe koje su na sličnom putu
 • neograničen broj sesija u razmeni sa koleginicama u grupi
 • Sertifikat za MFP Coaching

Voditeljica edukacije/obuke: Sonja Simonovska, osnivačica Programa LENS (Lakoća življenja-ENergija -Sreća), sertifikovani voditelj međunarodnih edukacija Integrativnog Disanja austrijske Organizacije ATMAN iz Beča, Voditeljica Obuke Holistic Coach – LENS, Voditeljica Obuke MFP Coach – Čitanje i Kreiranje iz Morfičkog polja, autorica knjiga. U svom petnestogodišnjem iskustvu u radu sa klijentima pratila hiljade ljudi na njihovom putu ličnog razvoja i održala stotine radionica i seminara. Živi i radi u Beču i drži seminare u više zemalja. Više o Sonji …

Za ovaj program je potrebno da se ispune određeni uslovi. Isto tako ovaj program iako se obavlja u grupnom radu, prilagođava se svakom učesniku posebno u zavisnosti od njegovih potreba. Da bi videli kako konkretno Vama ovaj program može najbolje da koristi, prijavite se za  termin za besplatnu online coaching konsultaciju na lens.youcanbook.me (Ukoliko nema slobodnih termina, pišite email na: office@lens.co.at)