Obuka Uspeh uz Akašu

Otkrijte tajne manifestovanja željenog! Budite uspešni na svim poljima!

Moćna znanja, koja su hiljadama godina bila vešto skrivana, sada su dostupna.

Uz znanja iz Akaša zapisa moguće je da otkrijete svoje neograničene mogućnosti i primenite ih za ostvarenje Vaših ciljeva sa lakoćom.

U Akaša zapisima mogu da se postavljaju konkretna pitanja o raznim životnim oblastima i mogu da se dobiju konkretni odgovori. To mogu biti pitanja na primer:

 • Koja je moja životna svrha / misija?
 • Kako da ostvarim svoju svrhu?
 • Koji je sledeći korak koji trebam da preduzmem da bih poboljšao/la odnos sa mojim partnerom/partnerkom?
 • Koje su moje blokade i kako da ih rešim kako bih ostvario/la ispunjenu partnersku vezu?
 • Šta trebam da preduzmem da povećam moj prihod?
 • Kako da napredujem u poslu/biznisu?
 • Kako da realizujem moj poslovni projekat?
 • Koji su moji naredni koraci za isceljenje?

Pored dobijanja odgovora na važna životna pitanja, energija iz Akaša zapisa može da se koristi za ostvarenje željenog. To je ta energija koja pomaže da budete na Visokoj vibraciji, što je i najvažniji uslov za privlačenje željenog.

Akasha (Akaša) zapisi su kao jedan super moćni kompjuter u kome su zapisani podaci svih živih bića. To je baza podataka sa svim mogućim informacijama o svemu što je postojalo, što postoji i što će postojati. Akaša je vibracijsko Polje, koje sadrži podatke putovanja svake duše. To je izvor iz koga potiče energija za stvaranje svega materijalnog.

Ovakvi i slični opisi i objašnjenja Akaša zapisa se mogu naći u mnogim filozofskim i duhovnim spisima.

Akaša prevedena sa sanskritskog znači „Eter/prostor“ ili „Prvobitna materija“ iz koje je sve proizašlo. Prema učenju filozofa i naučnika Rudolfa Štajnera (Rudolf Steiner) prvi Akaša zapisi, koju on naziva Akasha -Chronik, potiču još pre nove ere.

U mnogim drevnim kulturama se koriste različita imena za Akaša zapise. U svima njima je reč o tajnom znanju, božjem znanju, kosmičkom znanju… Znanju koje sadrži sve informacije o životu.

Rupert Šeldrejk (Rupert Sheldrake), biolog i naučnik govori o Morfičkom Polju, koje opisuje na sličan način kao Akaša zapise.

U novije vreme moderna nauka se sve više približava duhovnosti. Kvantna fizika je dokazala da prazan prostor nije prazan, već pun, da je sve sačinjeno od energije. Mnogi eksperimenti su pokazali da postoji energetsko polje u kome su sve čestice od kojih je sazdan ovaj svet međusobno povezane. Iz toga proizilazi da smo svi mi jedni s drugima povezani i da utičemo jedni na druge. Da se svest ne nalazi u mozgu, već je svest beskrajno energetsko polje izvan našeg tela, a da je mozak samo prijemnik koji dobija signale iz tog polja i pretvara ih u misli, slike i doživljaje.

U svakom slučaju, sve više se potvrđuje da svako ljudsko biće poseduje moćne alate koji mogu da mu omoguće postizanje dubokih promena i u sebi i u spoljašnjem svetu.

Jedan od tih veoma važnih alata je Intuicija. Intuicija se znatno povećava uz korišćenje Akaša Zapisa i Morfičkog Polja.

Da li su Akaša Zapisi isto što i Morfičko polje? Postoje tvrdnje da je isto, a postoje i tvrdnje da nije isto. Jedna od tvrdnje je na primer da je Akaša izvor, iz koga nastaje Morfičko Polje.

Možda vam sve ovo izgleda nerealno? Možda se pitate da li postoje dokazi da Akaša zapisi uopšte postoje?

I meni je pre puno godina izgledalo sve to nerealno. Kako sam po prvoj struci Dipl. Mašinski inženjer, verovala sam samo u ono što vidim i što može da se objasni i dokaže formulom. Život mi je pokazao da postoje i drugi dokazi. Kroz mnoštvo pročitanih knjiga koje se bave spojem nauke i duhovnosti, kao i posle mnogobrojnih Obuka u raznim zemljama iz oblasti psihologije, ličnog i duhovnog razvoja, približila sam se jednoj mojoj strani, koju sam želela da objasnim i koje sam se pomalo plašila. Još od malena sam imala jaku intuiciju, osećala razne energije i više puta spontano predviđala stvari koje će da se dese. Na mom putu sam shvatila da nema razloga za strah, da je to dar. Taj dar sam kod sebe još više razvila i već više od dvadeset godina ga u kombinaciji sa mojim znanjem i iskustvom koristim da pomažem ljudima da žive svesnije, sretnije i uspešnije.

Kroz Obuku „Uspeh uz Akašu“ omogućavam svim zainteresovanima da prošire svoju intuiciju i da koriste blagodeti Akaša zapisa i Morfičkog Polja.

Kako bi se ostvario uspeh u ostvarenju želja i ciljeva iz različitih oblasti, zdravlja, odnosa, posla, finansija, potreban je rad i na unutrašnjem i na spoljašnjem nivou. Rad na spoljašnjem nivou predstavlja logičko razmišljanje i preduzimanje konkretnih koraka. Rad na unutrašnjem nivou obuhvata pronalaženje i otkrivanje podsvesnih blokada, rad na Mindsetu, rad na emocijama, povezivanje sa sopstvenom intuicijom, kao i povezivanje sa sopstvenim duhovnim bićem.

Obuka „Uspeh uz Akašu“ je namenjena:

 • svima koji su na putu svog ličnog i duhovnog razvoja
 • menadžerima i privatnim poduzetnicima
 • HSL i skener ličnostima
 • terapeutima, koučima, i trenerima iz oblasti ličnog i duhovnog razvoja
 • svima koji imaju zdravstvene probleme

Terapeuti, energetičari i koučevi mogu koristeći način rada iz Obuke Čitanje i kreiranje iz Morfičkog polja da znatno poboljšaju efiktivnost svoga rada sa klijentima i mogu veoma dobro da ga kombinuju sa svim metodama ličnog i duhovnog razvoja. Uz ovaj način rada se veoma brzo locira izvor problema i samim tim se klijent brže dovodi do odgovarajućih rešenja.

Kako Čitanje i kreiranje iz Morfičkog polja iznimno pospešuje kontakt sa sopstvenom intuicijom, ova edukacija se preporučuje i svima koji se nalaze u privatnom poduzetništvu (imaju sopstvene firme) ili se pak nalaze na rukovodećim položajima u raznim firmama. U današnje vreme se u firmama pored stručnosti rukovodećih kadrova, veoma velika pažnja posvećuje i stepenu kreativnosti stručnjaka. A kreativnost se povećava uz mogućnost većeg korišćenja sopstvene intuicije. Zato se u mnogim evropskim zemljama organizuju i specijalizovani seminari Čitanja i kreiranje iz Morfičkog polja i Akaša Zapisa za firme.

Svima koji imaju zdravstvene probleme ova Obuka može pomoći da otkriju konkretan „poklon“ i poruke svojih zdravstvenih problema, što može da bude od presudnog značaja za isceljenje. Dve osobe koje imaju jednu istu dijagnozu mogu da imaju sasvim različite „poklone“ i poruke te dijagnze. To ne znači da se apriori odbacuju metode medicinskog lečenja. Ovde se ne posmatra dijagnoza, već osoba u celini. Kroz individualni proces kroz koji se prolazi u ovom Online programu, svako može da dođe do odgovarajućeg puta za sopstveno isceljenje.

Zato mnogi kažu da mogu da podele svoj život na život pre ove obuke i posle nje 🤩.

Pogledajte ovaj video zapis, uz koji možete da dobijete odgovore na važna životna pitanja:

– Kako da napredujem u poslu?
– Kako da moj biznis bolje funkcioniše?
– Kako da poboljšam svoju emotivnu/bračnu vezu?
– Kako da ostvarim svoju svrhu? … i mnoga druga pitanja.
Osim toga što možete da dobijete odgovore na važna životna pitanja, možete i da uživate u lepoj energiji, da se oslobodite stresa i da osetite unutrašnji mir.

Kakav je značaj Akaša zapisa?

Kako bi mogli da se dobiju odgovori na postavljena pitanja, postoje metode i tehnike koje se primenjuju za ulazak u Akaša zapise. Svi te tehnike i metode su u principu veoma jednostavni i mogu se lako i brzo naučiti. Mogu se naći i u knjigama.

Ali samo znanje neke od tehnika ulaska u Akaša zapise nije dovoljno.

Ako primenite neku od tih tehnika, kako ćete znati da li odgovori koje dobijate na postavljena pitanja dolaze iz Vašeg Uma ili iz Akaša zapisa?

Iz tog razloga je neophodna priprema pre nego što se upotrebi neka tehnika za Čitanje iz Akaša zapisa / Morfičkog Polja. Priprema se sastoji iz konkretnih koraka i vežbi na mentalnom, emotivnom i telesnom nivou.

Tek tada se pristupa primeni tehnike za Čitanje iz Akaša zapisa.

U Obuci „Uspeh uz Akašu“ se velika pažnja obraća procesu pripreme. Taj proces pripreme ima određenu strukturu, ali je različit za svaku osobu. Kako će individualni proces pripreme za jednu osobu da izgleda, zavisi od lične životne situacije date osobe. U ovoj Obuci svako može naći svoj način pripreme za rad sa Akaša zapisima.

Još veća važnost Akaša zapisa je u tome što iz njih ne samo što mogu da se dobijaju odgovori na određena pitanja, već je moguće uz Energiju Akaše da se kreira život.

U Obuci „Uspeh uz Akašu“ svako radi na svojim ličnim temama, o kojima može da u grupi govori, ali ne mora. Kroz taj rad se priprema za Čitanje iz Akaše. Zatim uz korišćenje Akaša zapisa svako radi na ostvarenju svojih konkretnih životnih ciljeva, koji mogu biti iz svih životnih oblasti (zdravlje, emotivni odnosi, porodični odnosi, posao, finansije, duhovnost). Dobijaju se načini za otkrivanje dubokih podsvesnih blokada i za njihovo prevazilaženje.

U Obuci se dobija način za oslobađanje od strahova, briga i napetosti i za postizanje unutrašnjeg mira.

Može da se nauči kako da se ostane u miru i visokoj vibraciji nezavisno od spoljašnjih okolnosti. Dobijaju se nove ideje kako da se svaka kriza pretvori u šansu!

Na Obuci se radi:

 • Priprema za Čitanje iz Akaša zapisa / Morfičkog polja
 • Uči se tehnika za Čitanje iz Morfičkog Polja
 • Uči se tehnika za Čitanje iz Akaša zapisa
 • Radi se postavljanje sopstvenih ciljeva i razrađuju se konkretni koraci za postizanje uspeha

Teme koje se obrađuju na Obuci:

–       razjašnjenje sopstvene životne situacije
–       nalaženje konkretnih limitirajućih podsvesnih uverenja i oslobađanje od njih
–       ostvarenje konkretnih ciljeva sa lakoćom
–       isceljenje odnosa prema sebi i odnosa sa najbližima (roditelji, braća, sestre, bivši partneri)
–       oslobađanje od destruktivnih karmičkih uticaja predaka
–       energetsko povezivanje sa pretcima i familijom u cilju jačanja sopstvenih „korena“
–       oslobađanje od potisnutih emocija
–       upravljanje emocijama
–       oslobađanje od uticaja prošlih traumatičnih i neprijatnih iskustava
–       isceljenje emotivnih povreda
–       oslobađanje od telesnih blokada
–       rad na Mindsetu na svim nivoima
–       oslobađanje od stida, krivice i griže savesti u vezi
–       povećanje samopouzdanja
–       primena naučenog u svakodnevnom životu
–       doživljavanje proširenih stanja svesti

Obuka „Uspeh uz Akašu“ traje četiri meseca i sadrži:

 • Video module sa vežbama, koje možete da radite sami, kada god to želite i koje imate na raspolaganju godinu dana. U video modulima su dati konkretni načini za poboljšanje odnosa sa bliskima, kao i načini za ostvarenje željenog
 • 10 grupnih LIVE online treninga jednom nedeljno u trajanju od po 2 sata
 • 8 grupnih LIVE sesija jednom nedeljno u trajanju po 30 min
 • Grupni rad u zatvorenoj ekskluzivnoj Facebook grupi
 • Razmenu iskustava i međusobnu podršku sa ostalim članovima grupe
 • Sertifikat

U prvih dva meseca su redovni online treninzi jednom nedeljno i grupne sesije jednom nedeljno. U naredna dva meseca imate na raspolaganju ceo materijal i možete da vežbate i razmenjujete sesije i iskustva sa ostalim učesnicima programa. U ta dva meseca imate još dve grupne online sesije samnom, koje se održavaju jednom mesečno.

Utiske učesnika koji su uspeli da nemoguće pretvore u moguće, možete da vidite ovde: https://www.lens.co.at/utisci/

Voditeljica Obuke: Sonja Simonovska, osnivačica Programa LENS (Lakoća življenja-ENergija -Sreća), sertifikovani voditelj međunarodnih edukacija Integrativnog Disanja austrijske Organizacije ATMAN iz Beča, Voditeljica Obuke Holistic Coach LENS, Voditeljica Obuke Uspeh uz Akašu, autorica knjiga. U svom dvadesetogodišnjem iskustvu u radu sa klijentima pratila hiljade ljudi na njihovom putu ličnog razvoja i održala stotine radionica i seminara. Živi i radi u Beču i drži seminare i Obuke u više zemalja. Više o Sonji …

Obuka počinje 19.05.2022.

Prijave za obuku “Uspeh uz Akašu” (kliknite ovde)

Ako želite možete da se prijavite za termin za besplatnu online konsultaciju. Na toj konsultaciji možete dobiti odgovore na sva vaša pitanja u vezi Obuke.

Osetite svoju vrednost, budite sami sebi bitni!

Ukoliko nema slobodnih termina, pišite na email: info@lens.co.at