Online Program „Ostvari željeno uz efikasno čišćenje podsvesnih blokada“

Mi privlačimo u naš život ono što jesmo, a ne ono što afirmišemo. Zašto je to tako? Zato što naša podsvest ima veći uticaj na naše ponašanje od našeg svesnog dela. Na ovom seminaru mogu da se otkrijui podsvesne blokade koje stoje na putu ostvarenja željenog. Naše ponašanje je posledica naših nesvesnih misli i osećanja. Znači u zavisnosti od onoga što mislimo i osećamo, preduzimamo određene akcije, delamo. A u zavisnosti od toga kakve akcije i poduhvate preuzimamo u svom životu, na taj način i kreiramo naš život. Zato se mnogi pitaju: Zašto mi se dešavaju suprotne stvari od onoga što želim? Zašto mi zakon privlačenja ne deluje? Zakon privlačenja uvek deluje. Naše misli zaista kreiraju našu stvarnost. Ali problem je u tome što mi nismo svesni mnogih naših misli. Zato i pozitivne afirmacije često puta izgleda da ne deluju. Ako se svakog dana po petnaest minuta izgovaraju pozitivne afirmacije, šta je sa našim mislima u preostalih 23 h i 45 min u danu? Te naše misli su isto afirmacije.

Zato da bi počeli da privlačimo u naš život lepe stvari, potrebno je da osvešćujemo naš podsvesni deo. Kroz osvešćivanje podsvesnog dela omogućava se čišćenje podsvesnih blokada. Tek na tom očišćenom delu mogu da se „instaliraju“ novi programi u obliku pozitivnih afirmacija i vizuelizacija.

Svako od nas vidi svet kroz sopstvene filtere. Šta su zapravo naši filteri? To su naša ubeđenja o životu i svetu. Sva naša životna iskustva su pohranjena u našoj podsvesti. Što se neki emotivno intenzivan događaj doživi u ranijem životnom periodu, to se čvršće utisne u našu podsvest. I onda se formira određena podsvesna misao o životu, svetu, ljudima… Stvore se prvi filteri.

Zatim stičemo filtere kroz naša dalja životna iskustva, kroz naše vaspitanje, od roditelja, učitelja, sredine, zajednice, od naših predaka, iz naših prenatalnih iskustava…. To je ono u šta mi verujemo da je istina. To su naša verovanja tipa: „Život je takav i takav… Muškarci su… Žene su…“ Naši filteri su i najveći uzroci naših konflikata sa ljudima, pogotovu sa bliskim osobama. Kada na primer kažemo: „Da me voli on/ona bi uradio/la to i to…“ Ali on/ona ne može to da uradi, jer ima svoje filtere koji su drugačiji od naših. Ili kada se na nekoga naljutimo, ili se neko na nas naljuti, obično je to zato jer ne razumemo zaista kako ta druga osoba vidi datu situaciju, ne razumemo njena ubeđenja i stavove. Teško nam je da shvatimo da svako ima svoju istinu i da je često „istina“ drugih različita od naše „istine“. I ne radi se tu o tome ko je kriv ili prav, već se radi o nerazumevanju različitih pogleda na svet.

Da bi mogli zaista da počnemo da privlačimo lepe i prijatne stvari u svoj život, da otkrijemo i realizujemo sopstvene potencijale i da ostvarimo svoje ciljeve, potrebno je prvo da otkrijemo i ispitamo sopsvene filtere. To znači da se pozabavimo svojom tamnom stranom. Tamna strana nije negativna ili loša strana, več naša neosvetljena strana, deo našeg nesvesnog. Što više postajemo svesni svojih postupaka, svojih misli i osećanja, to više možemo da kreiramo sopstveni život.

 U ovom online programu se kroz iskustvene tehnike „uči“ da se prepoznaju sopsveni filteri.

Prorađuje se odnos sa roditeljima, odnos sa pretcima, neprijatna iskustva iz detinjstva i mladosti. Isto tako za one koji imaju neki problem, bilo zdravstveni ili iz druge oblasti života daju se specijalne tehnike za otkrivanje poruke koju taj problem nosi. Zatim se radi i na otkrivanju sopstvene svrhe i nalaze se načini za njeno ostvarivanje.

Neko može reći. „Ja sam na odnosu sa roditeljima puno radio/radila, oprostio/la sam…. Znam da su radili najbolje što su znali i umeli, ali eto toliko su i sami znali….“ Ili neko može reći: „Ja sam imala sasvim lep i korektan odnos sa roditeljima, ne vidim šta trebam na tome da radim…“ ili: „Dosta mi je rada sa roditeljima, želim da radim na ostvarenju svojih ciljeva…“

Ne radi se o tome da li je odnos bio dobar ili loš, već se radi o tome da osvestimo uverenja koja smo stekli od porodice i predaka, da se odvojimo od nekih uverenja koja nisu u saglasju sa našom suštinom. Jer svi ti odnosi imaju uticaja upravo na ostvarenje naših ciljeva, iako možda na prvi pogled to tako ne izgleda. I kada te odnose osvestimo i proradimo, tek tada možemo da se spojimo na nivou srca sa našim roditeljima i predcima i iskoristimo deo tog nasleđa u cilju ostvarenja našeg puta duše ili puta srca. Tada možemo da otkrijemo koji naši ciljevi su zaista ciljevi naše duše i da ih ne mešamo sa ciljevima ega.

Isto tako kada kažemo da smo oprostili sve svima, pitanje je iz kog dela nas smo oprostili. Da li iz mentalnog dela ili iz svih naših delova? Šta je sa onom našm devojčicom ili dečakom u sebi, šta je sa tim osećanjima? Praštanje je proces i ima više nivoa.

Kroz povećanje svesnosti počinje da se život živi iz srca, oseća se bezuslovna ljubav i povećava se unutrašnji mir i životna radost. Znači postajemo „pozitivniji“ iznutra, ne trudeći se da budemo pozitivni. Jer tu je zapravo velika razlika. Stvar je da taj pozitivizam i životnu radost zaista osetimo i tada zraćeći je idemo lakše kroz život.

Tako se budi ljubav prema sebi. To je jedan je od „najlekovitijih“ načina za realizaciju sopstvenih potencijala, jer podstiče oslobađanje od destruktivnih ubeđenja i iluzija Uma.

.Radi se „raščišćavanje sopstvenog unutrašnjeg terena“. To sve je omogućeno kroz:

– razjašnjenje sopstvenih životnih tema
– sagledavanje svoje životne i poslovne situacije iz šireg aspekta
– dobijanje uvida na koji način privatni i poslovni problemi zavise od davnih iskustava zabeleženih u podsvesti
– isceljenje odnosa prema sebi i odnosa sa najbližima (roditelji, braća, sestre, partner/ka… kolege, šefovi)
– oslobađanje od destruktivnih karmičkih uticaja i uticaja predaka
– energetsko povezivanje sa pretcima i familijom u cilju jačanja sopstvenih „korena“
– dobijanje odgovora na pitanje: Ko sam ja? Koja je moja životna svrha?
– iskustvo Kreacije u realizaciji sopstvenih potencijala
– povećanje ljubavi prema sebi

Online program Ostvari željeno uz efikasno čišćenje podsvesnih blokada se posebno preporučuje:

– svima koji su na putu ličnog i duhovnog razvoja
– terapeutima, energetičarima i koučima, jer najbolji način za uspešnost rada sa klijentima je upravo dubinski rad na sebi. Mogu i da obogate svoj asortiman usluga novim i efektivnim tehnikama, kombinujući ih sa svojim metodama koje već rade i da ih primenjuju u radu sa klijentima.
– menadžerima, ljudima na odgovornim pozicijama, samostalnim preduzetnicima – oslobađanje od stresa i postizanje većih poslovnih uspeha uz manje napora

Ovaj Online program je ujedno i Prvi Blok Edukacije: Čitanje i kreiranje iz Morfičkog polja. Kako bi se omogućilo dobijanje nefiltriranih odgovora iz Morfičkog polja, koji nisu obojeni sopstvenim interpretacijama, potrebno je prvo „raščišćavanje sopstvenog unutrašnjeg terena“, odnosno duboki rad na sebi, što se dobija ovim seminarom. Više o toj obuci pogledajte ovde.

Da bi videli kako konkretno Vama ovaj program može najbolje da koristi, prijavite se za  termin za besplatnu online coaching konsultaciju na lens.youcanbook.me (Ukoliko nema slobodnih termina, pišite email na: office@lens.co.at)

Online program “Ostvari željeno uz efikasno čišćenje podsvesnih blokada” traje 8 sedmica (2 meseca) i sadrži:

  • Video module sa vežbama, koje možete da radite sami, kada god to želite
  • interaktivne grupne online radionice jednom nedeljno u trajanju od po 1,5 sat
  • jedan individualni koučing sa Sonjom u trajanju od 60 min
  • Sonjinu individualnu Email podršku za celo vreme trajanja online programa
  • online povezivanje svih učesnika obuke
  • doživotnu podršku vaših kolega sa obuke u vezi Čitanja iz Morfičkog polja. Šta to znači?  To znači da kada se desi da imate neki problem ili Vam je potreban savet ili informacija šta je najbolje da učinite u nekoj životnoj situaciji, možete da se odmah obratite nekom od Vaših kolega/koleginica iz grupe.
  • upoznajete nove i interesantne ljude, sklapate nova prijateljstva
  • dobijate međusobnu podršku na vašem putu promena od drugih članova grupe koji su na sličnom putu
  • neograničen broj sesija u razmeni sa kolegama u grupi

Online program „Intenzivno čišćenje podsvesnih blokada“ vodi Sonja Simonovska. Za svakog učesnika Sonja napravi individualnu strategiju za ostvarivanje željenog.

U grupi svako radi na svojim ličnim temama i ne mora da govori o svojim ličnim problemima.

Često puta se desi kada radimo na sebi i dobijamo nove životne uvide da nemamo sa kime da podelimo nova iskustva, osećamo kao da nas bliski prijatelji i članovi porodice ne razumeju (a kako bi i mogli da nas razumeju ako nisu to isto prošli što i mi).

Zato je od neizmerne važnosti kontakt sa drugim učesnicima programa i međusobna podrška.

Kaže se da smo mi prosek od pet ljudi sa kojima se najviše družimo. Kako možemo da napravimo ličnu transformaciju, oslobodimo se od starih uverenja i krenemo da ostvarujemo nove ciljeve, a da očekujemo da ćemo naći podršku u okolini kod ljudi koji su još uvek u svojim starim obrascima? To ne znači da trebamo da počnemo da naše bliske osuđujemo što nas ne razumeju. Oni jednostavno ne mogu da razumeju naše promene, jer ne prolaze isto to što i mi.

Puno je lakše i efektivnije raditi na ostvarenju svojih ciljeva u druženju sa ljudima koji isto rade na ostvarenju svojih ciljeva i međusobno se podržavaju, nego se družiti sa onima koji negoduju, ne veruju, nalaze svakakva opravdanja što su neuspešni… Uz druženje sa sebi sličnima uvećava se energija stvaralaštva i kreacije.

Voditeljica online programa: Sonja Simonovska, osnivačica Programa LENS (Lakoća življenja-ENergija -Sreća), sertifikovani voditelj međunarodnih edukacija Integrativnog Disanja austrijske Organizacije ATMAN iz Beča, Voditeljica Obuke Holistic Coach – LENS, Voditeljica Obuke MFP Coach – Čitanje i Kreiranje iz Morfičkog polja, autorica knjiga. U svom dvadesetogodišnjem iskustvu u radu sa klijentima pratila hiljade ljudi na njihovom putu ličnog razvoja i održala stotine radionica i seminara. Živi i radi u Beču i drži seminare u više zemalja. Više o Sonji …

Ovaj program iako se obavlja u grupnom radu, prilagođava se svakom učesniku posebno u zavisnosti od njegovih potreba. Da bi videli kako konkretno Vama ovaj program može najbolje da koristi, prijavite se za  termin za besplatnu online coaching konsultaciju na https://lens.youcanbook.me (Ukoliko nema slobodnih termina, pišite email na: office@lens.co.at)