Test: Da li ste hipersenzitivni?

Test: Da li ste hipersenzitivni?

Pored hipersensibilnih ljudi ima i hipersenzitivnih. Među ostalom, osobine tih ljudi su i da mogu da osete i predvide buduće događaje, mogu da osete raspoloženja drugih ljudi i imaju razvijenu intuiciju.

Odgovorite na dole navedene tvrdnje spontano, sa „da“ i „ne“. Sa “da” odgovorite ako za vas neka tvrdnja više ili manje važi, a ako sasvim malo ili uopšte ne važi, odgovorite sa “ne”. Ako za neke tvrdnje niste sigurni, pitajte nekoga ko Vas dobro poznaje, najbolje nekog člana porodice ili partnera/partnerku.

1. Imam često vizije i predosećaje za neke događaje, koji se zatim i dese.
2. Mogu da predvidim bolest ili smrt bliskih osoba.
3. Često imam snove o nečemu što se posle i ostvari.
4. Vidim (čujem, osetim) kako deluju uticaji iz okoline na mene i druge.
5. Kada dođem u kontakt sa nekom osobom, osetim jedan oblik njenog „preslikavanja“ u meni.
6. Rado komuniciram sa životinjama i cvećem.
7. Sa svojim dnevnim vizijama ili sanjarenjima sam uvek na nekoj instanci povezana.
8. Ponekada nešto znam, osetim, vidim, primetim, što nemože da se logički objasni.
9. Često mi se desi da osetim strah ili stid zato što osetim neobjašnjive stvari.
10. Poznat mi je strah od: poludeti, skrenuti s uma, biti šizofren ili psihopata
11. U mojoj porodici postoje ljudi koji imaju neobjašnjive medijalne sposobnosti.
12. Kao dete živeo/la sam u „svom“ svetu i razgovarala sa drugim bićima.
13. Osetim kada okolnosti ili ljudi ometaju moju osetljivu percepciju i prijemčivost.
14. Želim da manje uočavam, primećujem, spoznajem, jer osećati toliko mnogo nije uopšte lako.
15. U potrazi za objašnjenima za moju sposobnost uočavanja, predviđanja, „viđenja“ nevidljivog, zainteresovao/la sam se za stara učenja i tradicije.
16. Desi mi se da prećutim svojim bliskima ponešto što o njima vidim/čujem/osetim.
17. I najsitniji detalj jedne osobe ili mesta mogu da mi omoguće da više od drugih „vidim, čujem, osetim”.
18. Veštački dodaci jelima i hemiske supstance utiču na smanjenje moga opažanja, osećanja i „viđenja” stvari.
19. Kada vidim da ljudi ili životinje pate, to veoma teško podnosim.
20. Laži mi „ne idu od ruke“, a nekada se i teško prilagođavam okolini.
21. Čitam „između redova“: bez obzira o kakvom se tekstu radi, uvek osećam raspoloženje autora teksta, bilo da se radi o književnom delu, pismu ili kratkoj E-Mail poruci.
22. Prepoznajem ljude koji žele da suptilno manipulišu i izbegavam ih.

(Izvor: © Anne Heintze, OpenMind Akademie, Mörfelden-Walldorf)

Ako za 11 ili više izjava odgovorite sa „Da“, tada postoji velika verovatnoća da ste Hipersenzitivni. Ako pozitivno odgovorite na manje od 11 tvrdnji, ali to „da“ je veoma jako, tada je isto tako velika mogućnost da ste Hipersenzitivni. Ako samo u nekim opterećujućim situacijama reagujete kao hipersenzitivna osoba, a kada ste opušteni, ne, tada se upitajte kako je ranije bilo. Ako niste sigurni kako reagujete u nekim gore navedenim situacijama, pitajte o tome ljude koji vas dobro poznaju, šta bi rekli o Vašim reakcijama.

Šta uraditi ako ste hipersenzitivni?

To može da bude opterećujući problem ili dar. Prvo i najvažnije je prihvatiti sebe i shvatiti da je sa Vama sve u redu. Ima još 15-20% ljudi iz cele populacije koji su isto tako hipersenzitivni. Ali većina je ipak onih koji nisu hipersenzitivni. Bitno je razviti svesnost o tome da svaki čovek ima svoje specifično doživljavanje sveta, ljudi, okolnosti i života uopšte. Kao što je neko visok ili nizak, bele ili crne boje kože, tako može biti hipersensibilan ili hipersenzitivan ili pak normalno senzibilan… I svako vidi, čuje, oseti, nešto malo različitije od drugog… I naravno, ako ste hipersenzitivni, počnite na to da gledate kao na svoj dar i iskoristite ga na najbolji mogući naćin kako u privatnom, tako i u poslovnom životu.

Cela ponuda iz programa „Lens” je posebno prilagođena „neobičnim ljudima” – hipersenzibilnim, hipersenzitivnim i SKENER – ličnostima. Ja sam razvila taj program, jer i sama spadam u grupu „neobičnih”. Zato mogu sve „neobične” jako dobro da razumem.

Ako želite, možete da zakažete termin za besplatnu Online konsultaciju. Na tom terminu možete da dobijete konkretne informacije o načinu prevazilaženja Vaših problema i postizanju ciljeva, kao i sve ostale informacije o Obukama LENS.