USPEH I FINANSIJSKI PROCVAT

Besplatni online program

Bliži se proleće… Uskoro će sve da ozeleni i da se rascveta. Kako bi bilo da se i Vaša finansijska situacija rascveta? Povodom dolaska proleća, naša austrijske Akademija LENS je spremila jedan 𝐏𝐎𝐊𝐋𝐎𝐍 za Vas.

To je Program “USPEH I FINANSIJSKI PROCVAT”. Želimo da se Vaš uspeh i finansije rascvetaju kao krošnje drveća u proleće!

Program traje od 2.03.2023 do 2.05.2023.

U ovom programu ćete dobiti:

  • Konkretne korake uspeha
  •  Koji su najveći faktori za ometanje uspeha
  •  Kako da promenite destruktivna uverenja o novcu
  •  Kako da se oslobodite blokada o uspehu i novcu
  •  Kako da iz borbe uđete u lakoću za ostvarenje finansijskog prosperiteta
  •  Kako da naučeno sprovedete u svakodnevicu

Program sadrži:

  • ŠEST ZOOM-LIVE online radionica sa Sonjom.
  • Družimo se i radimo u zatvorenoj ekskluzivoj FB grupi

Program se odvija u ekskluzivbnoj FB grupi “USPEH I FINANSIJSKI PROCVAT”, koja je namenjena samo učesnicima ovog programa. Informacije o datumima održavanja LIVE online radionica se nalaze u FB grupi “USPEH I FINANSIJSKI PROCVAT”.

Voditeljica radionice:

Sonja Simonovska, živi i radi u BEČU. Osnivačica Akademije LENS, koja poseduje najveći svetski Sertifikat za kvalitet rada u oblasti Coachinga i duhovnog rada, ISO 9001.

“𝘗𝘳𝘦 25 𝘨𝘰𝘥𝘪𝘯𝘢 𝘴𝘢𝘮 𝘣𝘪𝘭𝘢 𝘫𝘦𝘥𝘯𝘢 𝘶𝘱𝘭𝘢𝘴̌𝘦𝘯𝘢 𝘴𝘵𝘳𝘢𝘯𝘬𝘪𝘯𝘫𝘢 𝘶 𝘉𝘦𝘤̌𝘶, 𝘶 𝘵𝘰𝘮 𝘯𝘢𝘫𝘭𝘦𝘱𝘴̌𝘦𝘮 𝘨𝘳𝘢𝘥𝘶 𝘯𝘢 𝘴𝘷𝘦𝘵𝘶… 𝘈𝘭𝘪 𝘫𝘢 𝘯𝘪𝘴𝘢𝘮 𝘻𝘯𝘢𝘭𝘢 𝘯𝘦𝘮𝘢𝘤̌𝘬𝘪… 𝘯𝘪𝘴𝘢𝘮 𝘱𝘰𝘻𝘯𝘢𝘷𝘢𝘭𝘢 𝘯𝘪𝘬𝘰𝘨 𝘰𝘴𝘪𝘮 𝘴𝘷𝘰𝘫𝘦 𝘯𝘢𝘫𝘶𝘻̌𝘦 𝘱𝘰𝘳𝘰𝘥𝘪𝘤𝘦… 𝘢 𝘣𝘪𝘭𝘢 𝘴𝘢𝘮 𝘷𝘦𝘤́ 𝘯𝘢 𝘱𝘳𝘢𝘨𝘶 𝘤̌𝘦𝘵𝘳𝘥𝘦𝘴𝘦𝘵𝘦… 𝘖𝘯𝘰 𝘴̌𝘵𝘰 𝘴𝘢𝘮 𝘪𝘮𝘢𝘭𝘢, 𝘣𝘪𝘰 𝘫𝘦 𝘮𝘰𝘫 𝘴𝘢𝘯… 𝘋𝘢 𝘴𝘵𝘷𝘰𝘳𝘪𝘮 𝘴𝘷𝘰𝘫 𝘱𝘳𝘰𝘨𝘳𝘢𝘮 𝘪𝘻 𝘊𝘰𝘢𝘤𝘩𝘪𝘯𝘨𝘢 𝘪 𝘭𝘪𝘤̌𝘯𝘰𝘨 𝘳𝘢𝘻𝘷𝘰𝘫𝘢! 𝘚𝘷𝘰𝘫 𝘣𝘳𝘦𝘯𝘥! 𝘑𝘦𝘥𝘯𝘢 𝘴𝘵𝘳𝘢𝘯𝘬𝘪𝘯𝘫𝘢 𝘶 𝘈𝘶𝘴𝘵𝘳𝘪𝘫𝘪… 𝘜 𝘻𝘦𝘮𝘭𝘫𝘪 𝘴𝘢 𝘴𝘪𝘨𝘶𝘳𝘯𝘰 𝘯𝘢𝘫𝘷𝘦𝘤́𝘪𝘮 𝘣𝘳𝘰𝘫𝘦𝘮 𝘮𝘦𝘵𝘰𝘥𝘢 𝘭𝘪𝘤̌𝘯𝘰𝘨 𝘪 𝘥𝘶𝘩𝘰𝘷𝘯𝘰𝘨 𝘳𝘢𝘻𝘷𝘰𝘫𝘢… 𝘡̌𝘦𝘭𝘪 𝘥𝘢 𝘱𝘳𝘰𝘮𝘰𝘷𝘪𝘴̌𝘦 𝘴𝘷𝘰𝘫𝘮𝘦𝘵𝘰𝘥… 𝘕𝘪𝘬𝘰 𝘮𝘪 𝘯𝘪𝘫𝘦 𝘷𝘦𝘳𝘰𝘷𝘢𝘰 𝘥𝘢 𝘤́𝘶 𝘶𝘴𝘱𝘦𝘵𝘪. 𝘐 𝘦𝘷𝘰… 𝘚𝘵𝘷𝘰𝘳𝘪𝘭𝘢 𝘴𝘢𝘮 𝘴𝘷𝘰𝘫 𝘔𝘌𝘛𝘖𝘋 𝘓𝘌𝘕𝘚. 𝘋𝘰𝘴𝘢𝘥𝘢 𝘫𝘦 𝘩𝘪𝘭𝘫𝘢𝘥𝘦 𝘭𝘫𝘶𝘥𝘪 𝘱𝘳𝘰𝘴̌𝘭𝘰 𝘬𝘳𝘰𝘻 𝘯𝘫𝘦𝘨𝘢. 𝘔𝘯𝘰𝘨𝘪 𝘪𝘻𝘫𝘢𝘷𝘭𝘫𝘶𝘫𝘶 𝘥𝘢 𝘮𝘰𝘨𝘶 𝘥𝘢 𝘱𝘰𝘥𝘦𝘭𝘦 𝘴𝘷𝘰𝘫 𝘻̌𝘪𝘷𝘰𝘵 𝘯𝘢𝘻̌𝘪𝘷𝘰𝘵 𝘱𝘳𝘦 𝘓𝘌𝘕𝘚-𝘢 𝘪 𝘻̌𝘪𝘷𝘰𝘵 𝘱𝘰𝘴𝘭𝘦 𝘓𝘌𝘕𝘚-𝘢. 𝘔𝘯𝘰𝘨𝘪 𝘴𝘶 𝘱𝘰𝘴𝘵𝘪𝘨𝘭𝘪 𝘯𝘦𝘷𝘦𝘳𝘰𝘷𝘢𝘵𝘯𝘦 𝘶𝘴𝘱𝘦𝘩𝘦 𝘶 𝘴𝘷𝘰𝘫𝘪𝘮 𝘻̌𝘪𝘷𝘰𝘵𝘪𝘮𝘢.”

SADA možete da i Vi uz moje vođstvo zakoračite u svet uspeha i finansijskog procvata, i to sasvim BESPLATNO!

Kliknite na zeleno dugme i prijavite se za besplatni online program “USPEH I FINANSIJSKI PROCVAT“: